Handhaving Support

Beëdiging Inhuur-BOA

13-08-20

Sinds enige maanden wordt door Justis bij de aanvraag beëdiging verlangt dat er bij de ingediende stukken een document toegevoegd wordt. Lees hier waar het om gaat.

Voor gemeenten die beschikken over een Categoriale Beschikking en die een beëdiging aanvragen voor een BOA welke in dienst is van een particuliere organisatie (de zogenaamde inhuur-BOA) wordt sinds enige maanden door Justis bij de aanvraag beëdiging verlangt dat er bij de ingediende stukken een document toegevoegd wordt, waaruit blijkt dat de lokale driehoek instemt met de inhuur.

Ontbreekt dit document, een notulen waaruit instemming is besproken volstaat hier in ook, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Pas wanneer dit document is toegevoegd zal de aanvraag alsnog in behandeling worden genomen.

Wij hopen dat met dit bericht enige ongewenste vertraging in de aanvraag en daarmee de beëdiging van de BOA kan worden voorkomen.

Relevant nieuws