Handhaving Support

Contract aanbesteding met ‘s-Hertogenbosch getekend

03-02-15

Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben de gemeente ’s-Hertogenbosch en Handhaving Support de handtekening gezet onder de overeenkomst voor de inzet van BOA-medewerkers toezicht en handhaving openbare ruimte in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De aftrap werd gedaan door de heer Eugène Kok hoofd Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zijn boodschap ging over de verder gaande ontwikkeling en professionalisering van de handhavingsorganisatie en de integratie van de medewerkers van Handhaving Support in de stadstoezichtorganisatie. Eugène gaf duidelijk te verstaan dat er vanaf heden ook niet meer over inhuurkrachten gesproken mocht worden, maar over de collega’s.

De overeenkomst werd vervolgens namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch ondertekend door de heer Gertjan Arts en Dick Haartsen van Handhaving Support. Waarbij de heer Gertjan Arts opmerkte dat hij wel namens de gemeente tekende, maar dat alle lof toekwam aan Eugène Kok die van Stadstoezicht ’s-Hertogenbosch. Eugène heeft van Stadstoezicht ‘s-Hertogenbosch een van de toonaangevende organisaties op handhavingsgebied weten te creëren.

Na de ondertekening hebben wij gezamenlijk getoast op een goede samenwerking en het feit dat wij nog vele jaren met elkaar in beweging blijven en de toon in handhavingsland mogen blijven zetten.

Relevant nieuws