Handhaving Support

Handhaving op Maat 2013 op 10 oktober in Utrecht

04-10-13

Op 10 oktober organiseert Handhaving Support, Ipol en Haartsen & Kok ‘Handhaving op Maat 2013’. Dit is een bijeenkomst van praktische informatie-uitwisseling tijdens workshops en netwerken voor verantwoordelijken van gemeentelijke toezicht- en handhavingsorganisaties. De gelegenheid voor u om collega’s te ontmoeten, ideeën op te doen van anderen of ideeën aan te dragen. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.30 – 12.00 Ontvangst
12.00 – 13.30 Handhavingslunch met korte introductie workshops
13.30 – 13.45 Presentatie IPOL
13.45 – 14.45 Eerste ronde workshops
14.45 – 15.15 Pauze en netwerken
15.15 – 16.15 Tweede ronde workshops
16.15 – 17.00 Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje

Workshop 1: Samenwerken met de politie
Is de politie je toezichthouder, operationeel regisseur of samenwerkingspartner?
Deze workshop wordt verzorgd door Seth Hofs direct Toezichthouder van de regiopolitie Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

Workshop 2: Heeft in de gemeentelijke handhaving de BOA nog bestaansrecht?
De gemeentelijke handhaving omvat zowel strafrecht, fiscaalrecht, civielrecht en bestuursrecht. De strafrechtelijke opsporingstaken die een gemeente kan en mag uitvoeren worden beperkt door allerlei voorschriften. En de functie van BOA is beperkt door de koppeling aan een domein. De laatste ontwikkelingen zijn dat de minister heeft aangegeven dat de BOA breder wordt ingezet, o.a. nieuwe DHW en dat de gemeenten BOA ’s mogen inhuren. Hierdoor ontstaat de takendiscussie binnen de gemeente. Wat doen wij nu met onze capaciteit en wat mogen, kunnen en gaan wij doen?
Deze workshop wordt verzorgd door Rob Conemans plaatsvervangend afdelingshoofd Integrale Veiligheid gemeente Heerlen. 

Workshop 3: Informatie verkrijgen over en omgaan met afwijkend gedrag.
Welke afwijkende gedragingen van mensen kunnen een aanwijzing zijn voor toekomstig ongewenst gedrag? Hoe kan prikkelen, bijvoorbeeld aankijken en groeten, door handhavers helpen de informatie over de ander te verbeteren. En welke competenties zijn belangrijk in de handhaving om gebruik te kunnen maken van informatie over afwijkend gedrag?
Deze workshop wordt verzorgd door Maaike Roelofs onderzoeker en adviseur TNO.

Aanmelden
Daar Haartsen & Kok bv, IPOL bv en Handhaving Support bv faciliterend optreden, zijn aan deelname van ‘Handhaving op maat 2013’ geen kosten verbonden. Omdat wij voor de reservering graag willen weten met hoeveel personen u komt, verzoeken wij u vriendelijk om het inschrijfformulier in te vullen. Dat kan zowel schriftelijk als digitaal. Digitaal via www.handhavingsupport.nl/inschrijfformulier/. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Relevant nieuws