Handhaving Support

Handhaving op Maat 2013 was een succes

21-10-13

Tijdens Handhaving op Maat 2013 was een zonnige en warme dag. Zo aangenaam als het buiten was, daar kon de sfeer zich binnen prima aan meten. Vanuit het hele land waren hoofden, managers en teamleiders van de handhavingsafdelingen van de gemeenten naar Utrecht gekomen om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en kennis te delen.

Na de lunch was er eerst de presentatie van Dany Ifrah van Ipol B.V. over de toegevoegde waarde die bij trainingen kan worden gecreëerd door verder te kijken dan alleen de training. Dit maakte direct al de discussie los of het handelen volgens de wet of in de geest van de wet de voorkeur had. De meeste geluiden waren voor het handelen in de geest van de wet. Met als gedachten dat kwaliteit beter is dan altijd maar volgens de letter van de wet te werken. Als gevolg van die discussie kwam ook de vraag naar boven over zaken die krom staan in de wet en niet kloppen met de realiteit van nu, waar je dit kan melden als gemeenten, maar ook als particuliere partij en adviseur van gemeenten. Een interessante vraag die nog verder bekeken wordt.

Iedereen was enthousiast over de workshops. De heer Seth Hofs van politie Rotterdam-Rijnmond ging de discussie aan over wat nu de verwachtingen van de gemeenten waren van de politie en natuurlijk andersom en hoe de samenwerking er in de toekomst uit moest gaan zien.

Tijdens de workshop, die geleid werd door de heer Rob Conemans van de gemeente Heerlen, over of de BOA nog wel een bestaansrecht had in de gemeentelijke organisatie, waren de meningen duidelijk verdeeld. Maar de conclusie die kan worden getrokken is dat de BOA zijn plek heeft verworven en dat er nog een lange weg te gaan is. Een andere conclusie was dat de ingehuurde BOA absoluut van toegevoegde waarde is, maar in de toekomst niet de vaste kern van de gemeenten moet gaan vervangen.

Mevrouw Maaike Roelofs onderzoeker van TNO liet zien dat je een hoop kan winnen door medewerkers te trainen op het herkennen van afwijkend gedrag. Er is hier al veel onderzoek gedaan zowel internationaal als bij musea en de spoorwegen. Doel is om afwijkend gedrag te herkennen en zo preventief te werk te kunnen gaan om eventuele ongewenste gedragingen te voorkomen.

Al met al was het een succesvolle dag waar er weer nieuwe inzichten zijn gekomen en bestaande weer zijn afgestoft. Wij van Handhaving Support zullen in de toekomst zeer zeker weer een nieuwe Handhaving op Maat organiseren.

Relevant nieuws