Handhaving Support

Kamer akkoord met nieuwe Drank- en Horecawet

23-05-12

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn volgens de nieuwe wet strafbaar als ze alcohol in bezit hebben.

Voor verkopers van alcohol betekent het dat een alcoholafdeling (tijdelijk) kan worden gesloten als het bedrijf drie keer binnen een jaar wordt betrapt op verboden verkoop. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan daarmee veel gerichter worden ingezet. De nieuwe Drank- en Horecawet geldt vanaf 1 januari 2013.

Eenvoudiger vergunningstelsel

De nieuwe wet betekent een forse reductie (37 procent) van onnodige administratieve lasten. Een belangrijke wijziging is een eenvoudiger vergunningstelsel voor horeca en slijterijen. Nu moet iedere nieuwe leidinggevende in de horeca of een slijterij een vergunning aanvragen. In de nieuwe wet kan deze persoon simpelweg worden gemeld. Ook kunnen gemeenten kiezen voor een gedigitaliseerd vergunningsysteem.

Reactie ministers

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij dat de wet erdoor is. “Alcoholgebruik op jonge leeftijd is echt schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Deze wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan en om de verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken.”

Ook Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toont zich verheugd: “Deze wet draagt bij aan het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast. Het is goed dat gemeenten straks zelf aan zet zijn om het toezicht op de Drank- en Horecawet uit te voeren. Lokaal hebben zij het beste zicht op de problemen en kunnen maatwerk leveren om deze problemen aan te pakken!”

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2012/05/22/na-ruim-8-jaar-nieuwe-drank-en-horecawet.html

Bron: Het CCV: http://www.hetccv.nl/nieuws/2012/05/kamer-akkoord-met-nieuwe-drank–en-horecawet.html

Relevant nieuws