Handhaving Support

Wijziging DHW op 11 juni in Eerste Kamer

15-05-13

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bracht op 7 mei het eindverslag uit over het wetsvoorstel om de alcoholleeftijd te verhogen naar 18 jaar. De plenaire behandeling is ingepland voor 11 juni 2013.

Met het wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) wordt niet alleen de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop verhoogd van 16 naar 18 jaar. Gemeenten worden ook verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen.

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel aannemen of verwerpen, maar kan er geen wijziging in aanbrengen.

Bron: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33341_initiatiefvoorstel Eerste Kamer

Relevant nieuws